Blog

Audioson col·labora amb Càritas Diocesana de Girona

Càritas Diocesana de Girona és una entitat que acull les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables i les acompanya en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les causes de la pobresa i treballant per la justícia social.

Audioson col·labora amb Càritas donant suport a aquelles persones que tenen problemes en l’audició. Tanmateix, el centre disposa, ocasionalment, d’audiòfons que no tenen utilitat comercial, però que funcionen perfectament. Per exemple, aparells de demostració, aparells retornats, promocions de renovació de l’aparell antic per un d’última tecnologia. Aquests audiòfons no poden ser venuts i la seva funcionalitat es redueix a ús intern per a demostracions, entrenament de tècnics reparadors, etc. És per això que Audioson vol destinar una part d’aquests aparells a persones en situació de vulnerabilitat i amb pèrdua auditiva moderada, a la qual pot ajudar l’ús de l’audiòfon.

Per trobar l’aparell necessari, Audioson farà una revisió auditiva que permetrà determinar si aquella persona pateix una pèrdua d’oïda, si aquesta és corregible amb un audiòfon i el tipus d’audiòfon més adient. En el cas de necessitar aquest aparell, l’especialista prendrà mides de l’orella, per a la fabricació d’un motlle amb les mesures exactes del canal auditiu d’aquell pacient.

Audioson du a terme aquesta col·laboració a través del programa d’Entitats amb Cor de Càritas Diocesana de Girona. Aquest, és un programa de col·laboració que promou accions de Responsabilitat Social (RS) en les empreses compromeses en el desenvolupament del benestar social. En aquest context, Audioson ha sigut reconeguda amb la placa d’Empresa amb Cor, una distinció de l’entitat, emmarcada en el programa d’Entitats amb Cor, que fa palesa les relacions de col·laboració i demostra que la nostra activitat i filosofia coincideixen amb els valors que Càritas promou.