Política de privacitat de la botiga

CONDICIONS D’ÚS I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

AUDIOSON  us informa que, en base a l’establert a l’ art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, que al clicar al botó ENVIAR, consent que les seves dades de caràcter personal passin a formar part del Fitxer USUARIS, titularitat d’AUDIOSON , degudament inscrit al Registro General de Protección de Datos, amb la finalitat de gestionar les dades de clients, realització de tasques administratives de facturació, així  com en base a l’establert a la Ley 34/2002, de 11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li podem enviar informació sobre els nostres productes i serveis, mitjançant qualsevol mitjà de comunicació electrònic o no. La seva acceptació perquè les seves dades puguin ser tractades per a aquestes finalitats  té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que es disposa a l’art. 6 i 11 de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de desembre.

Vostè manifesta, que les dades que ens ha proporcionat són certes i que vostè és la persona autoritzada per a poder fer ús dels mateixos eximint en tot cas a AUDIOSON de qualsevol dany i perjudici que pugui patir degut a qualsevol suplantació d’identitat o falta de veracitat en el contingut de la informació facilitada.

La Política de Protecció de Dades d’ AUDIOSON, garanteix en tot moment l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició que la Llei reconeix, podent-los sol·licitar, prèvia acreditació de la seva identitat, enviant-los un email a infoaudioson@audioson.es