Blog

Què és la pèrdua auditiva: Tipus i causes.

La pèrdua auditiva o hipoacúsia és la pèrdua i reducció de la capacitat de sentir i entendre. Aquesta patologia afecta l’orella o algunes parts d’aquesta. Dificulta sentir i entendre amb claredat i poder desenvolupar una bona comunicació amb les altres persones.

La pèrdua auditiva afecta i determina la qualitat de vida de la persona i no permet escoltar els sons. Això pot provocar confusió, mal humor i, fins i tot, aïllament social. La gent que pateix un problema d’audició se sol tornar molt desconfiada. Per aquesta raó des d’Audioson us recomanem estar informat sobre la patologia. Davant de qualsevol indici de pèrdua d’audició cal acudir al centre auditiu.

Tipus de pèrdua auditiva

De pèrdua auditiva n’hi ha de diferents graus: lleu, mitjana,  greu o severa, profunda i cofosis. La majoria de pèrdues auditives són de caràcter lleu i mitjà. Això no vol dir però, que no s’hagi de tractar en un centre auditiu. El % d’audició es mesura dins d’una escala del 0% al 120%. Així, amb un 0% no té cap problema d’audició mentre que, a mesura que creix aquest percentatge, hi ha més afectació auditiva.

És segons el tant per cent de pèrdua auditiva que tenim podrem classificar l’afectació auditiva en els 5 estats anteriorment citats:

  • Lleu: 21% al 40%
  • Moderada: 41% al 70%
  • Severa: 71% al 90%
  • Profunda: del 91% al 120%
  • Cofosis: més del 121%. Es tracta d’una sordesa que no té solució.

Audiòfons Audioson

Signes comuns segons el tipus de pèrdua auditiva

La pèrdua auditiva lleu és la de menor grau. Quan es pateix aquest tipus de problema es poden escoltar la major part de les converses. De vegades però, ens costarà entendre i seguir certes persones. Si estem en un ambient amb sorolls forts, aquests problemes de sordera es poden intensificar.

La pèrdua auditiva mitjana és aquella que ens dificulta  els aspectes quotidians de la vida. Amb aquest tipus d’afectació en la salut auditiva costa entendre part de les converses i cal esforçar-se per seguir-les. Així l’afectat sol demanar que li parlin més alt, que li repeteixin les paraules, que pugin el volum de la televisió i, en general, li costa entendre el que li diuen per telèfon.

La pèrdua auditiva greu incapacita a la persona d’escoltar adequadament la majoria de les converses. Una afectació greu sol provocar que només se sentin sorolls forts de l’entorn com podria ser la sirena d’una ambulància. En aquest cas l’afectació és greu i cal parlar d’una pèrdua auditiva major.

Els que pateixen una pèrdua auditiva profunda no poden sentir sense ajuda externa. Aquesta afectació sol ser provocada per malalties que necessiten una medicació forta. És el cas de persones que s’han sotmès a quimioteràpia, radioteràpia o la corticoids per exemple. La pèrdua auditiva profunda també pot ser hereditària o lligada a problemes de perforacions timpàniques, infeccions, supuracions, etc.

Finalment, la pèrdua auditiva cofosis no té solució. Les persones que pateixen aquesta afectació poden arribar a percebre sorolls amb l’ajuda auditiva adequada, però no els és possible entendre.

Revisió auditiva pèrdua d'audició Audioson

Causes de la pèrdua auditiva

Entre les causes més comunes que provoquen les pèrdues d’audició en destaquen dues: l’edat i la sobreexposició als sorolls forts. També es pot patir una afectació auditiva per causes hereditàries o a causa de la medicació i tractaments de certes malalties. 

L’envelliment és un dels casos més comuns de la pèrdua auditiva. Es tracta d’un cas clar d’hipoacúsia, ja que la capacitat d’escoltar empitjora amb l’edat. Aquesta pèrdua es desenvolupa amb els anys i comencem a patir els afectes a partir dels 50 anys. Aquests problemes de sordera apareixen de manera gradual. Tot i això no hi ha dos casos iguals i es recomana acudir al centre auditiu per concretar cada cas.

D’altra banda l’exposició constant al soroll fort també és un factor determinant de la pèrdua auditiva. Aquest soroll sol prevenir de l’entorn més proper, com per exemple la feina, o ambients com concerts, balls, etc. És el que anomenem contaminació acústica. Molts de nosaltres hi estem exposats a la ciutat o la feina. Actualment cal sumar-hi el mal ús d’aparells electrònics com reproductors de música amb auriculars.

En el cas de patir una pèrdua auditiva per causes hereditàries o altres malalties el millor és acudir directament al centre auditiu. Els professionals de l’audició ens faran un test adequat al nostre cas particular.

Revisió Auditiva problemes de sordesa Audison

Audiotest, el primer pas per tractar la pèrdua auditiva

La pèrdua d’audició és lenta i constant. Per aquesta raó costa adonar-se que patim problemes de sordera. La majoria de nosaltres ens acostumem i adaptem el nostre cervell a sentir i entendre amb aquest tant per cent de sordera. Per aquesta raó, quan optem per una solució auditiva millorem exponencialment la qualitat de vida.

Per avaluar els problemes de sordera i el grau de pèrdua auditiva que es pateix, la millor manera és fer un estudi auditiu. Aquesta valoració auditiva, l’Audiotest, és la manera més segura de controlar l’audició. Fes l’Audiotest Online d’Audioson sense cap compromís.

 

Tens algun problema? Posa’t en contacte amb nosaltres sense cap compromís.