Blog

Què és l’adaptació binaural i com funciona?

Si després de les proves auditives, l’especialista audioprotèsic li diagnostica pèrdua en les dues oïdes, li plantejarà la necessitat d’adaptar un audiòfon en cada orella, la qual cosa seria una adaptació binaural o estèreo.

Si és usuari nou creurà que és millor provar un sol audiòfon en l’oïda amb més pèrdua auditiva, però l’audició no funciona així. I es preguntarà: Perquè audiòfons en les dues oïdes? En què consisteix l’audició binaural?

Audició binaural i monoaural

L’audició binaural és la que s’obté sentint per les dues oïdes, i la monoaural la que se sent per una sola oïda.

L’audició binaural és l’audició natural, la que obtenim les persones amb dues oïdes. D’aquí la importància de continuar usant les dues oïdes,  recuperar l’audició i continuar sentint per les dues oïdes.

Adaptació monoaural o adaptació binaural

L’adaptació d’audiòfons és el que coneixem com la selecció, l’ajust, la programació… d’uns audiòfons a un pacient. I distingim entre adaptació monoaural (en un sol sentit) i adaptació binaural (en les dues oïdes)

L’adaptació binaural, com hem comentat anteriorment, és la que proporciona una audició més natural recuperant l’audició en totes dues oïdes, com abans de patir pèrdua auditiva.

L’escolta binaural li dona a l’oient sentit d’ubicació i la capacitat de situar els sons no sols horitzontalment sinó també verticalment, 360 graus en totes les direccions.

Audició estereofònica i audició binaural

Es diu so estereofònic o estèreo al gravat i reproduït en dos canals. Els discos de vinil, els CD àudio, la majoria de les estacions de ràdio FM i tots els canals de TV transmeten senyals d’àudio estèreo. El propòsit és recrear una experiència més natural quan ho escoltes i donar la percepció de profunditat.

No obstant això, la tradicional audició estereofònica ha estat actualitzada pel so binaural, el qual es produeix utilitzant micròfons especialitzats que capten la ubicació precisa de cada font sonora i recreen la il·lusió del so tridimensional de manera similar a l’escolta natural de les persones.

L’audició binaural és la que posseeixen els éssers dotats de dues orelles El so binaural és aquell que, sent gravat amb dos micròfons en un cap artificial, intenta crear per a l’oient una sensació de so 3D similar a la d’estar físicament a l’habitació o al lloc on es produeixen els sons. Reprodueix el so en un rang d’esquerra a dreta i en profunditat i surround (so envolupant).

Desavantatges adaptació monoaural

· Si alguna de les dues oïdes no s’estimula, es tornarà vaga i inactiva. Si adaptem només una oïda, el cervell rep la informació sonora adient d’aquesta oïda i va anul·lant l’altra.

· Cal advertir el pacient del perill de deixar que una oïda vagi perdent audició i dels problemes que pot tenir en necessitar més amplificació: a + dBs de pèrdua = + volum = + sorolls

· Amb un sol audiòfon hi ha la sensació que falta alguna cosa: es perd equilibri, augmenta el volum i consegüentment sent sorolls.

· Sobreesforç: Sentir per un sol sentit és més cansat i estressant, estem carregant tota l’audició en un sol costat.

· Perill: Amb un sol audiòfon existeixen problemes reals per captar la procedència dels sons: on és la persona que em crida?, d’on ve l’ambulància?

· Amb l’adaptació d’un sol audiòfon es corre el risc d’abandonar-lo en un calaix per insatisfacció

Avantatges adaptació binaural

El 80% dels casos de pèrdua auditiva són bilaterals (en totes dues oïdes). En aquests casos és un error adaptar només un audiòfon.

La naturalesa ens ha dotat amb 2 orelles, llavors, per què utilitzar només una?

L’adaptació binaural és la solució més real i natural, Per això, amb les dues orelles adaptades aconseguirà:

· Millor comprensió: dos audiòfons ajuden a seleccionar i a comprendre millor els sons. Les persones amb adaptació binaural segueixen una conversa fins i tot en grup i en situacions de soroll.

· Menor distorsió i una millor reproducció dels sons amplificats, ja que amb dos audiòfons el volum requerit per cadascun és menor. En usar menor volum no hi haurà problemes de xiulets per retroalimentació del so.

· Lògica: si tenim dues orelles és per alguna cosa. A ningú se li ocorreria portar només un cristall en les ulleres perquè amb un és suficient, ni portar un sol guant en una sola mà si fa molt fred.

· Professionalitat: a Audioson som professionals i hi som per solucionar-li el problema, sempre hem de buscar una solució al 100%.

· Tècnic: sentir en binaural és la forma natural de percebre tots els sons. Amb dos audiòfons el rang d’audició és de 360º, no sols de 180º. Aprofitament auditiu al 100%.

· Equilibri: l’adaptació estèreo permet equilibrar el volum de tots dos costats i balancejar l’audició com en l’estat pur i natural.

· Tolerància: els sons forts són més ben tolerats, ja que necessitem un volum menor en cada audiòfon i en conseqüència l’amplificació dels sons intensos també serà menor.

· Major camp auditiu: una persona amb les dues oïdes pot sentir sons des de més distància. Una veu percebuda a 3 metres amb una sola oïda pot ser sentida a més de 8 metres per les dues oïdes.

· Satisfacció: el grau de satisfacció en una adaptació estèreo sempre és major que amb una monoaural.

Gaudeixi dels avantatges d’una adaptació estèreo i obtingui ara el 40% de descompte en comprar la 2a ajuda auditiva. Només fins al 15 de febrer del 2024.

Vingui a AUDIOSON a informar-se sense compromís i comprovi com millora la seva audició gràcies a l’ADAPTACIÓ BINAURAL, a les 2 orelles, PERQUÈ LA VIDA SONA EN BINAURAL.