Protecció de dades (CV)

Política de protecció de dades

Conforme a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que en clicar sobre el botó ENVIAR esteu donant el vostre consentiment exprés perquè les vostres dades passin a formar part de la base de dades d’Audioson en un Fitxer denominat CURRICULUMS, titularitat de l’empresa i degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de gestionar el personal candidat a treballar en l’empresa.

Vostè accepta que les seves dades puguin ser tractades exclusivament per a la finalitat de prestació de serveis a la xarxa de centres d’Audioson com a centres i gabinets audioprotèsics. La seva acceptació perquè les seves dades puguin ser tractades té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposa l’art. 6 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre. Així mateix manifesteu que les dades que ens heu proporcionat són veritables i que sou la persona autoritzada per poder fer-ne ús, i Audioson queda eximida de qualsevol mal i perjudici que pugueu patir degut a la falta de veracitat en el contingut de la informació facilitada.

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició enviant-nos un correu electrònic a la següent adreça infoaudioson@audioson.es o per correu postal a: Audioson c/ Migdia 77, 17003 Girona.  Li notifiquem que les dades que vostè ens facilita (Curriculum Vitae) seran cancel·lades sense prèvia notificació, una vegada transcorreguts SIS mesos des de la data del lliurament del CV.