Perquè perdem audició

Podem perdre audició a causa d’alguna malaltia, per causes hereditàries, pel deteriorament amb el pas dels anys –igual que ens passa amb els ulls- o per l’exposició freqüent a sorolls intensos. En aquests darrers casos provoquen el que anomenem pèrdua hipoacúsica.

Dins de l’orella tenim les petites cél·lules ciliades, responsables de la transmissió del só. Aquestes cèl·lules poden fer-se mal bé, degut a malalties, lesions, desgast, exposició al soroll o per causes hereditaries. Llavors, a les zones afectades, envien impulsos distorsionats o insuficients, que es transmeten al cervell per a enviar el só. Les primeres que es veuen afectades són les freqüències altes, que comporten dificultats en la comprensió de sons de freqüències altes i sons suaus.

La pèrdua auditiva és un procés normalment lent que es desenvolupa durant molts anys i no hi ha 2 casos iguals. Sol iniciar-se a partir dels 40 anys, i cada cop més aviat per la contaminació acústica a la que estem exposats a les ciutats o a la feina – i és que la sordesa és una de les principals malalties laborals, sobretot a la indústria i a la construcció.

 Símptomes de pèrdua auditiva

  • Apujar el volum del televisor
  • Tenir dificultats per entendre els altres
  • Fer repetir sovint les paraules
  • No poder mantenir una conversa per telèfon
  • No sentir el tic-tac d’un rellotge