Blog

Test auditiu: ets capaç de sentir, escoltar i entendre?

Un dels primers test auditiu que recomanem els especialistes en audició consisteix en valorar si som capaços d’entendre amb éxit un procés de comunicació de manera completa. És a dir si sentim els sons, els escoltem i els entenem correctament.

Moltes vegades aquest test auditiu el podem fer nosaltres mateixos. El problema és que aquests conceptes s’utilitzen com si volguessin dir el mateix i això provoca confusions. Aquells que no gaudeixen d’una bona salut auditiva tindrán problemes en alguna d’aquestes parts del procés de comunicació.

Per entendre el què ens passa, des d’Audioson, especialistes en la salut auditiva a la província de Girona, us proposem aquest simple test auditiu: Sou capaços de sentir, escoltar i entendre?

Test auditiu : Ets capaç de sentir, escoltar i entendre correctament?

Ets capaç de sentir?

Aquest és primer pas del test auditiu per valorar la teva salut auditiva. Ets capaç de sentir amb éxit?. Sentir bé consisteix en percebre els sons de l’entorn exterior amb l’orella. Es fa de manera involuntaria a través del sistema auditiu durant les 24 hores del dia. En un dia normal sentim millions d’informacions auditives. Algunes ens passen desapercebudes i d’altres atrauen la nostra atenció.

Sentir bé té a veure amb la condició i el funcionament de la nostra oïda. Una oïda sana ens permetrà sentir bé tots els sons. Quan l’oïda pateix algun problema auditiu pot ser que sentim els sons de manera deficitària, per exemple més debilment. Gaudir d’una bona salut auditiva passarà per sentir correctament.

Ets capaç d’escoltar?

“Que no m’escoltes?” És una pregunta que fem servir molt sovint. Ens pot servir per respondre la segona part d’aquest test auditiu i saber què vol dir escoltar. Escoltar no és res més que estar atent als sons que hem sentit. A diferència de sentir, escoltar es fa de forma voluntària.

Som nosaltres qui triem quins sons volem escoltar i ens concetrem en els que ens interessen. Solem escoltar les converses però també la televisió o la música. D’altra banda normalment deixem d’escoltar els sons d’ambient, els sorolls forts del carrer o fins i tot aquelles convereses que no ens interessen.

→ Si vols saber-ne més: Què és la pèrdua auditiva: tipus i causes. ←

Quan ens costa escoltar és perquè tenim una deficiència auditiva i no ens podem concentrar en les ones sonores concretes. Sens barrejen els sons. Moltes vegades aquest test auditiu busca descobrir si tenim un problema a detectar aquestes ones sonores concretes i la nostra salut auditiva no és bona. Una valoració auditiva més completa ens podrà dir exactament quin problema d’audició patim.

Ets capaç d’entendre?

La tercera part d’aquest senzill test auditiu fa referència a entendre. Entendre consisteix en la combinació de sentir i escoltar. Vol dir processar aquells sons que hem sentit i que hem escoltar per tal de comprendre el missatge que ens volen transmetre. Entendre es refereix al procés de desxifrar el missatge sentit i escoltat que es fa a través del nostre cervell.

Per completar amb éxit aquest test auditiu hauríem de ser capaços d’afirmar que entenem les converses. Si hi ha converces que sentim i escoltem pero no entenem voldrà dir que tenim algun problema en la nostra salut auditiva.

Resultat del test auditiu : Tinc un problema de salut auditiva?

Si has respost que ets capaç de sentir, escoltar i entendre en el test auditiu vol dir que gaudim d’una bona salut auditiva. Si en alguna de les parts d’aquest test auditiu has respost que NO, vol dir que pateixes algún problema de sordesa o audició.

Normalment, un dels primers símptomes de la pèrdua auditiva és que sentim el que diuen però no ho entenem. Això no vol dir que ja no siguem capaços d’entendre les paraules. El problema el provoca l’oïda. No som capaços d’entendre bé perquè l’orella no capta els sons de manera correcta.

Per tant, quan comencem a no entendre les converses amb claredat o se’ns ajunten paraules, etc. vol dir que estem patint els primers símptomes pèrdua auditiva. No sentim correctament. Aquest simple test auditiu ens ha d’ajudar a descobrur si tenim problemes de sordesa.

Adonar-se’n d’aquest problema i acudir a l’especialista de l’audició per fer un test auditiu complet serà molt important si volem continuar gaudint d’una bona salut auditiva i una bona qualitat de vida amb la nostra família.

Des d’Audioson t’ajudem des dels nostres diferents centres de la província de Girona. Pots fer-nos una consulta, una valoració o test auditiu complet o demanar cita si creus que tu o un familiar podeu patir algun tipus de sordesa.

Tens algun problema? Posa’t en contacte amb nosaltres sense cap compromís